Di tích nhà tù Phú Quốc
24.09.2013
Trãi qua các giai đoạn hiện nay nhà tù phú quốc được xem là 1 di tích.

Khu B2 là nơi khách tham quan đã được trùng tu
Nghĩa địa tù binh hay còn gọi là nấm đấm
Đài tưởng niệmliệt sỹ còn gọi là lượn sóng

Bô máy hoạt động của BQL Di tích Nhà tù Phú quốc gồm:
- 1 Trưỏng ban kiêm nhiệm
- 1 P.Trưởng ban chuyên môn
- 1 kế toán kiêm thuyết minh
- 1 Thủ quỷ kiêm thuyết minh
- 1 Sưu tầm kiêm thuyết minh
- 1 Kiểm kê - bảo quản
- 3 Bảo vệ
- 1 tạp vụ

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan