Di tích nhà tù Phú Quốc
26.09.2013
Nhân chứng thời này có nhiều người. Trong đó có Thượng Tướng Vũ Lăng(Lê Vũ).Năm 1995 Thượng tướng Vũ Lăng có quay trở lại dự hội thảo tại Huyện Phú Quốc

* Nhà Tù Phú Quốc hình thành trên 3 giai đoạn.

1/ Giai đoạn I : Từ năm 1953 – 1954 gọi là ‘Căng Cây Dừa’’ giam giữ khoảng 14.000 người.Giai đoạn này nhà tù tồn tại 14 tháng có khoảng 200 tù binh hy sinh.

Nhân chứng thời này có nhiều người. Trong đó có Thượng Tướng Vũ Lăng(Lê Vũ).Năm 1995 Thượng tướng Vũ Lăng có quay trở lại dự hội thảo tại Huyện Phú Quốc.

2/ Giai đoạn II Năm 1956 đến năm 1957 Gọi là “ Trại Huấn Chính Cây Dừa”  giam giữ hơn 1000 tù binh có khoảng 50 tù binh nữ.

Nhân chứng thời kỳ này là cụ Mai Khang và Ba Hà cùng nhiều nhân chứng khác.

3/ Giai đoạn III Từ năm 1967 đến năm 1973 gọi là “Trại Giam Tù Binh Cộng Sản Việt Nam Phú Quốc”. Thời điểm cao nhất giam giữ khoảng 40.000 (bốn mươi ngàn) tù binh với gần 500( năm trăm) căn nhà trại giam. Trong vòng 6 năm cai ngục và bè lũ tay sai đã giết hại khoảng 4000( bốn ngàn) tù binh. Đến thời điểm bây giờ đã ba lần khai quật đưa lên được hơn 2000 (hai ngàn) hài cốt tù binh và năm 2009 đã làm đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Nhà tù Phú Quốc.

- Nhân chứng thời này có bác Phạm Bá Lữ ( Trưởng ban liên lạc tù binh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh), Bác Trương Tấn Sang, v.v…

 

Lê Thị Giàu

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan