Di tích nhà tù Phú Quốc
26.09.2013
ban đêm thì dội nước lạnh vào cho chết cóng trong chuồng cọp, cứ như thế từ ngày này qua ngày khác thì người tù chết dần dần trong chuồng cọp.

Loại chuồng cọp này có khi 01 người có khi 02 người cũng có khi 03 người. Khi cho tù binh vào chuồng cọp thì cho mặc duy nhất 01 cái quần đùi, khi vào chỉ được lom khom, không nằm và không ngồi nếu nằm thì gai ở phía dưới đâm lên còn ngồi lên thì gai ở phía trên đâm xuống, cứ như thế nắng lên thì đem nước muối dội vào, để cho người nằm trong lột da hết lớp này đến lớp khác, còn ban đêm thì dội nước lạnh vào cho chết cóng trong chuồng cọp, cứ như thế từ ngày này qua ngày khác thì người tù chết dần dần trong chuồng cọp.

Ngoài ra còn có một số trại giam đang đựơc trùng tù dần dần đi vào hoạt động trong 01 ngày gần nhất.        

 

Lê Thị Giàu

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan