Di tích nhà tù Phú Quốc
25.02.2014
phu nhân của chủ tịch nước ghé thăm tập thể anh chị em ban quản lý.

  phu nhân đã động viên anh chị em cố gắng làm việc phu nhân đã động viên anh chị em cố gắng làm việc phu nhân đã động viên anh chị em cố gắng làm việcphu nhân đã động viên anh chị em cố gắng làm việc

 

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan