Di tích nhà tù Phú Quốc
30.07.2014
Ngày 26/7/2014 Bàn thờ "Tổ Quốc Ghi Công" được trang trí một cách trang nghiêm.

Bàn thờ"Tổ Quốc Ghi Công" ngày 26/7/2014.                                                                                                    tây na

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan