Di tích nhà tù Phú Quốc
26.07.2013
Bô máy hoạt động của BQL Di tích Nhà tù Phú quốc

- 1 Trưỏng ban kiêm nhiệm
- 1 P.Trưởng ban chuyên môn
- 1 kế toán kiêm thuyết minh
- 1 Thủ quỷ kiêm thuyết minh
- 1 Sưu tầm kiêm thuyết minh
- 1 Kiểm kê - bảo quản
- 3 Bảo vệ
- 1 tạp vụ

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan