Di tích nhà tù Phú Quốc
Bàn thờ "Tổ Quốc Ghi Công"

Ngày 26/7/2014 Bàn thờ "Tổ Quốc Ghi Công" được trang trí một cách trang nghiêm.

Về hạ tầng cơ sở

Trãi qua các giai đoạn hiện nay nhà tù phú quốc được xem là 1 di tích.