Di tích nhà tù Phú Quốc
ban đêm thì dội nước lạnh vào cho chết cóng trong chuồng cọp, cứ như thế từ ngày này qua ngày khác thì người tù chết dần dần trong chuồng cọp.
Đấu tranh bằng cách mổ bụng có đồng chí Vũ Xuân Tùng đã dùng cán ca cà mèn để làm con dao rạch bụng đòi quyền cấp nhu yếu phẩm cho tù binh
Một nhân chứng sống trái tuyến thời kỳ này là: tên cai ngục thượng sỹ nhất Trần Văn Nhu sinh năm 1926 hiện nay còn sống trên đất dảo nguyên giám thị trưởng khu 2. Là tay sai cho Mỹ Nguỵ chuyên sử dụng kiềm và thước để lấy răng và móng tay tù binh. Một trong những người bị ông lấy răng đó là bác Đậu Đức Nam ...
Nhân chứng thời này có nhiều người. Trong đó có Thượng Tướng Vũ Lăng(Lê Vũ).Năm 1995 Thượng tướng Vũ Lăng có quay trở lại dự hội thảo tại Huyện Phú Quốc
Vốn là một trại giam do thực dân Pháp xây dựng để giam cầm những người Việt, năm 1967, chính quyền Sài Gòn xây dựng lại Nhà lao Cây Dừa thành TGTBCS/PQ trên diện tích 400ha hay còn gọi là Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc, hay Trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc trên diện tích khoảng 400ha. Đây là nơi giam giữ “cán ...